Vertrouwenspersoon

Waarom een Vertouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is er voor leden en betrokkenen die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Sportverenigingen moeten beleid rondom ongewenst gedrag opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Wat doet een VertrouwensPersoon?
De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor sportende leden en hun ouders, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur- of commissieleden die een vraag hebben over of te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor en verwijst door voor geschikte hulp.

Wie zijn onze VertrouwensPersonen?
Wordt vervolgd.
mevrouw...
de heer J. Du Boeuff

© Deze website is geheel belangeloos ontworpen en gebouwd door Geijtenbeeck Websites