Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Waarom een vertrouwenscontactpersoon ongewenst gedrag/seksuele intimidatie?


Inleiding
Ongewenst gedrag/seksuele intimidatie komt overal voor, helaas ook in de sport. Dat is de reden voor KNVB om zich te committeren aan de ‘Gedragsregels ter preventie van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie in de sport’ opgesteld door de NOC*NSF. De KNVB wil een actief beleid voeren tegen ongewenst gedrag/seksuele intimidatie. Onze club AFC Quick 1890 onderschrijft dit.

Wat verstaan we onder Ongewenst gedrag/seksuele intimidatie?
Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, eventueel met een seksuele duiding, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of ervaren. Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag/seksuele intimidatie bij AFC Quick 1890 kan dat vragen en emoties oproepen. Je kan zelf slachtoffer zijn of je ziet het gebeuren. Blijf er niet mee rond lopen, maar praat erover met één van de vertrouwenscontactpersonen: Dorine Gerritsma of Hans Ferwerda.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon fungeert binnen AFC Quick 1890 als mogelijk aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag/seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen hierover heeft, of die over een concreet voorval een gesprek wil. De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle leden, professionals en hun werknemers, begeleiders, vrijwilligers bij AFC Quick 1890 zijnde geen lid, horecaexploitant en zijn/haar werknemers en personen werkzaam bij AFC Quick 1890, die zijn ingehuurd vanuit een extern bedrijf, inclusief stagiaires.

Contact
Dorine Gerritsma (06-51153526 of [email protected]).
Hans Ferwerda (06-13394167 of [email protected]).

Bij geen gehoor kun je een voicemail inspreken, dan word je zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Ook kun je een bericht sturen aan [email protected].
Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met: [email protected].
Of per telefoon op nummer 0900-2025590, werkdagen van 8.00-22.00 en zaterdag van 12.00-16.00 .

Werkwijze
De vertrouwenscontactpersoon van AFC Quick 1890 onderzoekt, samen met jou, het door jou aangedragen probleem en beoordeelt door welke persoon of instantie(s) de behandeling het beste kan geschieden. Vervolgens adviseert hij/zij wat te doen. De vertrouwenscontactpersoon kan zich beperken tot het geven van een advies, waarna je je probleem zelf probeert op te lossen zonder verdere inschakeling van de vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast is het mogelijk dat de vertrouwenscontactpersoon het probleem voorlegt aan een persoon of instantie die het verder kan behandelen.

Welke handelswijze ook wordt gekozen, de vertrouwenscontactpersoon zal steeds zijn of haar bemoeienis bepalen in overleg met jou. Om een goed advies te kunnen geven, heeft de vertrouwenscontactpersoon de bevoegdheid alle informatie in te winnen die redelijkerwijs nodig is om een goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem. De gespreksonderwerpen die aan de vertrouwenscontactpersoon worden voorgelegd, zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De vertrouwenscontactpersoon zal de voorzitter en de secretaris van het bestuur op de hoogte moeten stellen van het feit en voor hen geldt eveneens de plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling. Voor geheimhoudingsplicht en uitzondering op de geheimhoudingsplicht: zie het KNVB Tuchtreglement.

Indien de interne afhandeling binnen Quick niet het gewenste resultaat heeft, dan staat de vertrouwenscontactpersoon de melder indien gewenst bij om de klacht in te dienen bij de KNVB. Informatie over het indienen van een klacht is te vinden op de website van de KNVB. Het staat de melder/klager vrij –ongeacht de adviezen van de vertrouwenscontact-persoon- direct een klacht in te dienen of een juridische procedure te starten. Er volgt dan een formeel traject jegens de aangeklaagde en kan er ten opzichte van de leidinggevende er geen vertrouwelijkheid meer gelden.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!