Tafeldienst op zaterdag

Tafeldienst op zaterdag

Wat doet de TAFELDIENST


Als Tafeldienst ben jij de gastvrouw/gastheer die (niet)leden, leiders en scheidsrechters wegwijs maakt en begeleidt. Zoals er vrijwilligers nodig zijn voor het rijden, een teamleider, een scheidsrechter, een grensrechter, een bestuur en vele andere vrijwilligers voor allerlei commissies om een vereniging te kunnen laten draaien, zo is ook de Tafeldienst nodig om het geheel op een wedstrijddag in goede banen te geleiden. Wij allen zijn de vereniging, jouw inzet wordt zeer gewaardeerd. Interesse? Contact tafeldienst@afcquick1890.nl.

Een summiere beschrijving van de taken:
 • hijsen (’s ochtends) en strijken (’s avonds) van de vlaggen; openen (’s ochtends) en afsluiten (bij sluit) van de kleedkamers;
 • losmaken (van het slot halen) van de doeltjes op de velden 1, 2 en 3;
 • wegwijs maken en begeleiden van (niet)leden, leiders en scheidsrechters;
 • niet meegeven van sleutels van kleedkamers aan teams;
 • wel tegen borg een sleutel van een scheidrechterkleedkamer meegeven als een team er om vraagt in verband met een meisje in een jongensteam;
 • wel een sleutel meegeven aan de scheidsrechter voor een kleedkamer en kluisje;
 • uitreiken (en noteren) en in ontvangst nemen fluitjes en vlaggen;
 • uitlenen sleutel Sponsorhome tegen borg, want mag door teams worden gebruikt;
 • (laten) invullen van de wedstrijdadministratie in het DWF;
en vele andere tafeldiensttaken.

Tijden:
Op zaterdag van 07:30 uur tot maximaal circa 19:00 uur. Dat wordt in vier diensten gedaan: van 07:30-10:30 uur, 10:30-13:30 uur, 13:30-16:30 uur en 16:30 uur tot sluit om 19:00 uur of eerder. Voor de vroege dienst zijn twee personen nodig, waarvan één met ervaring. Voor de overige diensten is invulling door een vrijwilliger met ervaring handig (je wordt ingewerkt).

Organisatorische binding/rapportage:
De Tafeldienst ressorteert onder de jeugdcommissie, portefeuille wedstrijdzaken.
Algemene communicatie via tafeldienst@afcquick1890.nl. Op de zaterdag zelf voor degenen die dan dienst doen, de jeugdcommissie en de coördinatoren via een Whatsapp groep.

Hoeveel vrijwilligers zijn nodig?
Per seizoen zijn er circa 17-18 speeldagen. Dat zijn circa 70-80 diensten per seizoen, waarvoor minimaal 25 vrijwilligers nodig zijn die ieder circa 1 dienst per maand doen.

Wij zijn de vereniging. Kun je meehelpen?
Neem per e-mail contact op met tafeldienst@afcquick1890.nl.

TAKEN VOOR ALLE DIENSTEN

 • Een paar dagen voorafgaand aan jouw tafeldienst wordt je toegevoegd aan de Whatsapp groep "Tafeldienst jjjj-mm-dd". Deze app groep is voor adhoc kwesties, vragen of informatie, betreffende de tafeldienst van die dag. Na de wedstrijddag wordt je weer verwijderd uit deze groep.
 • Maak als je begint met jouw dienst even kennis met de bardienst. Dan kennen jullie elkaars gezicht en naam.
 • Aan de sleutelbos zitten vele sleutels. Van bijvoorbeeld de hekken, de voordeur, de bestuurskamer, de ballenkast, het washok, de reserveshirtskast (in het washok), het gereedschapshok (voor als je een hamer of iets dergelijks nodig hebt) en de kleedkamers.
 • De sleutel van het Sponsorhome hangt ook aan het bord, die is bedoeld om uit te lenen, en volgens het principe “Wie het eerst komt……”: Alleen in ruil voor een borg.
 • Gebruik een kluis (op overloop naast de vlaggen) voor de spullen die je in bewaring krijgt.
 • Een kan koffie zetten: zie de gebruiksaanwijzing ‘achter de bar’ in de bestuurskamer. Voor degene die thee wil, theewater kan achter de bar in de bestuurskamer worden opgewarmd. Theezakjes liggen er ook. In de koelkast in de kleine bestuurskamer ligt AA. Is er geen voorraad meer, dan kan nieuwe voorraad opgehaald worden bij de bar.
 • Ieder team beschikt over twee ‘eigen’ wedstrijdballen die door het team zelf beheerd worden. De tafeldienst reikt geen ballen uit.
 • Leenballen kunnen kinderen bij de bardienst verkrijgen (lees ‘lenen’).
 • Leiders ontvangen en uitleggen op welk veld zij spelen en welke kleedkamer zij kunnen gebruiken (het ingevulde welkomstformulier meegeven aan de bezoekers). Meedelen dat de kleedkamers niet op slot gaan: adviseren alle spullen mee naar het veld te nemen.
 • Leiders die fluiten eventueel voorzien van een fluitje en vlaggen die na afloop weer moeten worden ingeleverd. Het uitlenen en innemen noteren op het wedstrijdformulier.
 • Scheidsrechters ontvangen en vóór, tijdens en na de wedstrijd iets te drinken aanbieden. Vaste scheidsrechters hebben een eigen fluit. Vlaggen krijgen ze van ons.
 • Vanaf O12: grensrechtervlaggen klaarleggen (onderste laden linker ladekast).
 • In principe geldt "Het is verplicht om altijd een wit reserveshirt bij je te hebben". Iedere teamleider zou dit behoren te weten. Eventueel reserveshirts van Quick meegeven nadat aantal en aan wie is genoteerd. Uitlenen volgens het principe “Wie het eerst komt……”. Schone reserveshirt liggen in het washok (sleutel draait omgekeerd open), de achterste kast links, recht tegenover de ruimte met de wasmachine. Shirts zo mogelijk in een tas meegeven. Schone shirts in de kast laten liggen. Vuile reserveshirts direct na de wedstrijd laten inleveren –soms heeft een ander team ze nodig- en anders in de wasmachine doen. Wasmiddel erbij en op sportstand was draaien. Heb je er tijd voor, dan vervolgens ook graag in de droger doen en daarna opruimen…
 • Uitslagen van alle wedstrijden invullen op het papieren wedstrijdoverzicht. Doet of kan de scheidsrechter het niet, dan de uitslag in het DWF invoeren en het liefst met het vier ogen principe.
 • Indien nodig kan men de EHBO-koffer gebruiken die naast de deur van de grote bestuurskamer hangt. Bij de bar beneden hangt ook een EHBO-koffer, en een AED.
 • De Quickvlag hangt 7x24 aan de hoogste vlaggenmast.   

Specifiek voor de EERSTE DIENST van de dag

 • De ‘opener’ van de tafeldienst neemt tablet (met de wedstrijdzaken app), sleutelbos en papieren wedstrijdoverzicht mee. De ‘opener’ kan iemand zijn die zelf dienst doet.
 • De vaste kracht van de bardienst is om 07:30 uur aanwezig, opent de voordeur en deactiveert het alarm.
 • De tafeldienst heeft zitting in de bestuurskamer, achter de eerste deur boven aan de trap.
 • Vlaggen hijsen (liggen op de plank naast de kluisboxen op de overloop) in de korte masten: vanaf de ingang van het terrein eerst de Nederlandse- en dan de KNVB-vlag.
 • Bij een overlijden hangt de Quickvlag halfstok. Dan geen andere vlaggen hijsen.
 • De drie buitendeuren naar de kleedkamers openen.
 • In de gang van kleedkamers 3-6 is links naast de buitendeur de kast met lichtknoppen voor alle kleedkamers. De sleutel voor de kast is dezelfde als de sleutel voor de buitendeuren. De bovenste (vier) lichtknoppen in de kast aan doen en de deur op slot.
 • Check of alle kleedkamerdeuren van het slot zijn.
 • Het Sponsorhome  – deur zit ongeveer tegenover kleedkamer 8 - moet op slot zijn.
 • Rode bak ophalen in de kleine bestuurskamer uit de kast rechts naast de roldeur.
 • Welkomstformulieren (in rode map) invullen met behulp van het wedstrijdoverzicht.
 • De scheidsrechters / teamleiders van eventuele wedstrijden op 3A en 3B verzoeken de penalty's te nemen aan de kant van veld 2. Dit scheelt (veel) ballen in de volkstuintjes.
 • De leiders/ouders van teams die op een kwart of half veld spelen en het eerste wedstrijdblok doen, zetten de veldjes uit en de doeltjes neer en de leiders/ouders van het laatste blok ruimen deze weer op.
  Soms is er maar één blok. Dan dient het veld door hetzelfde team opgeruimd te worden.
 • De ‘hoedjes’ voor de pupillen wedstrijden liggen in het hok met de ballenpomp en de hoekvlaggen onder aan de trap. Bij tekort ligt er nog materiaal bij de uitgiftedeur aan de achterzijde van het paviljoen.
 • Na de O8-O11 wedstrijden de doeltjes aan de kant laten zetten. Dit kan ook in overleg met de leiders van beide elftallen die als laatste op het veld spelen.
 • Indien nodig de consul ontvangen in verband met veldkeuring bij slecht weer, en bij afkeuringen / afgelastingen, maar niet bij algehele afgelasting in ons district:
  • Tegenstanders en scheidsrechters van de wedstrijden die zijn afgelast direct bellen;
  • Afgelaste wedstrijden op de site laten zetten door de jeugdcommissie / coördinator;
  • Afgelaste thuiswedstrijden ook in het DWF op afgelast (laten) zetten.

Specifiek voor de LAATSTE DIENST van de dag

 • Zeker rond december en januari kan het voorkomen dat wedstrijden zodanig laat gespeeld worden dat kunstlicht nodig is. Aan de sleutelbos zit de sleutel voor het aan en uit doen van de kunstverlichting.
  Aan de snelweg zijde van veld 1B - naast de hoofdtribune - staat de kast voor de verlichting van veld 1. Lees op het slot wat met de sleutel te doen.
  Tegen het hek van veld 2A aan, dicht bij veld 3, staat de kast voor de verlichting van veld  2 en 3. Lees op het slot wat met de sleutel te doen.
 • Om te voorkomen dat er tussen zaterdagmiddag en zondagochtend voortdurend hoekvlaggen verdwijnen, worden de hoekvlaggen na de laatste wedstrijd van het veld gehaald. Verzoek per veld de leider van het laatste team dat die dag speelt om de hoekvlaggen na de wedstrijd mee te nemen en in de grijze container in het ballenpomphok onder aan de trap te zetten, maar je mag het natuurlijk ook zelf doen.
 • Nadat de laatste wedstrijd gespeeld is de Nederlandse en de KNVB vlag strijken en naast de kluisboxen neerleggen. De Quickvlag aan de lange vlaggenmast mag blijven hangen.
 • In het Sponsorhome de lamellen luiken naar beneden doen en de thermostaat (in keukentje achter de bar) op 15 graden zetten. De deur van het Sponsorhome moet wel op slot (in tegenstelling tot de kleedkamerdeuren).
 • Controleer de kleedkamers of er nog iets ligt: Achtergelaten kleding en/of schoeisel in de kist met gevonden voorwerpen doen in de hal van het paviljoen. Begin bij de kleedkamers 7-10 in dezelfde opgang als het Sponsorhome. Doe daarna kleedkamers 1-2 en tenslotte kleedkamers 3-6.
 • In de gang van kleedkamers 3-6 is links naast de buitendeur de kast met lichtknoppen voor alle kleedkamers. De sleutel voor de kast is dezelfde als de sleutel voor de buitendeuren. De (vier) lichtknoppen in de kast uit doen en de deur op slot.
 • Alle drie de buitendeuren op slot doen. De kleedkamers niet op slot doen.
 • Ook de bestuurskamer opruimen:
  Rode bak opbergen in de kleine bestuurskamer in de kast rechts naast de roldeur.
  Grensrechtervlaggen opbergen in de onderste laden van de linker ladekast
  Koffiezetapparaat uitzetten, kan omspoelen, filter legen, kopjes afwassen, de gebruikte papieren bekers weggooien en de bestuurstafel afnemen.
 • Aan de bardienst melden dat kleedkamers en bestuurskamer afgesloten zijn en je vertrekt.
 • Tablet, sleutels en ingevuld papieren wedstrijdoverzicht afgeven bij een tafeldienst-coördinator thuis. Per zaterdag wordt aan de late dienst doorgeven bij wie en waar.voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!