Tafeldienst op zaterdag

Tafeldienst op zaterdag

Wat doet de tafeldienst van AFC Quick 1890?

Gastvrouw/gastheer zijn!
Zoals er vrijwilligers nodig zijn voor het rijden, een teamleider, een scheidsrechter, een grensrechter, een bestuur en vele andere vrijwilligers voor allerlei commissies om een vereniging te kunnen laten draaien, zo is ook een gastvrouw/heer nodig om het geheel op een wedstrijddag in goede banen te geleiden. Wij allen zijn de vereniging, jouw inzet wordt zeer gewaardeerd. Interesse? Contact [email protected].

Een summiere beschrijving van de taken:

  • hijsen (’s ochtends) en strijken (’s avonds) van vlaggen
  • openen (’s ochtends) en afsluiten (bij sluit) van kleedkamers
  • wegwijs maken en begeleiden van (niet)leden, leiders en scheidsrechters
  • meegeven sleutel van een scheidrechterkleedkamer – tegen een borg - als een team er om vraagt in verband met een meisje in een jongensteam
  • meegeven sleutel aan de scheidsrechter voor een kleedkamer en kluisje
  • niet meegeven van sleutel van kleedkamers aan anderen dan voornoemd
  • verwijzen naar bardienst voor sleutel van Sponsorhome
  • uitreiken - & noteren - en in ontvangst nemen - & doorstrepen - vlaggen
  • (laten) invullen van de wedstrijdadministratie in het Digitaal Wedstrijd Formulier
  • en vele andere receptietaken
Training ‘op de werkplek’ krijgt een vrijwilliger in ieder geval tijdens de vroege dienst. Het vooraf bestuderen van de “Wat doet de receptie ...” is voor alle diensten zéér raadzaam.

Tijden:

Op zaterdag in vier diensten van circa 07:30 uur tot maximaal circa 19:00 uur *):
van 07:30-10:30 uur, 10:30-13:30 uur, 13:30-16:30 uur en 16:30 uur tot sluit (~ 19 uur).
Voor de eerste dienst van de dag zijn twee vrijwilligers, waarvan één ervaren, heel handig in verband met de opstartactiviteiten.

*) Afhankelijk van het aantal wedstrijden op een specifieke wedstrijddag is een flexibele dagindeling mogelijk waardoor af en toe de vroege dienst later begint, regelmatig de late dienst een stuk eerder eindigt, de vier diensten een kortere tijdspanne hebben en/of het aantal diensten wordt teruggebracht tot drie en soms twee.

Organisatorische binding & rapportage:

De receptie - gastvrouw/heer - ressorteert onder de jeugdcommissie.
Communicatie via [email protected]. Op de zaterdag zelf via een Whatsapp
groep voor degenen die dan dienst doen, de jeugdcommissie en de coördinatoren.

Uitvoerige informatie

Uitvoerige informatie over de tafeldienst vind je in dit document

Wij zijn de vereniging. Kun je meehelpen?

Neem per e-mail contact op met [email protected].

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!