Aanpak gelijke kansen

Aanpak gelijke kansen

'Gelijke kansen' bij AFC Quick 1890 voor O8, O9 en O10 in seizoen 2024-2025

In 2022 zijn we bij AFC Quick 1890 gestart met het project gelijke kansen. Hiermee bedoelen we dat we geen verschil meer maken in het trainingsaanbod voor onze jonge spelers en geen onderscheid maken tussen selectie en niet-selectie spelers. We zien door het samen/gemixt trainen meer verbinding tussen de spelers, doordat bijvoorbeeld niet 1 team apart traint van de rest. Daarnaast zijn er veel spelers die zich kunnen optrekken aan spelers die al wat verder zijn in hun ontwikkeling, waar in het verleden die spelers verdeeld werden over verschillende teams en daardoor nooit samen speelden/trainden. Er zijn ons echter wel een aantal zaken opgevallen die beter kunnen en daarom maken we voor komend seizoen een aantal aanpassingen.

O8
Komend seizoen zullen we bij de O8 weer indelen zoals de afgelopen 2 seizoenen. Bij deze leeftijd gaan de spelers voor het eerst spelen in competitieverband en naast de wedstrijd op zaterdag ook 2x per week trainen. Er zijn ook spelers die in O8 beginnen met voetbal, waardoor het niveau van die spelers moeilijk is in te schatten. Daarnaast vinden we het belangrijk om in de leeftijd dat ze voor het eerst echt in teamverband gaan voetballen, er in de gehele leeftijdsgroep een onderlinge verbinding wordt gecreëerd en team overstijgend wordt verenigd, zodat spelers zich nog meer betrokken voelen bij de vereniging.

O9
Bij de O9 gaan we verder met het project Gelijke Kansen, maar gaan wel een aantal dingen veranderen. We zien dat een aantal spelers veel meer de bal heeft dan andere spelers in het team. Hierdoor zijn de kansen voor spelers om zich te ontwikkelen juist niet gelijk en vinden wij dat de positieve effecten niet op wegen tegen dit negatieve effect. Daarom zullen we een splitsing van 2 groepen maken bij de O9, wat betekent dat de sterkere spelers bij elkaar in een team worden ingedeeld en in een hogere klasse gaan spelen. De 2 groepen zullen ongeveer even groot zijn. Binnen beide groepen zullen we voor de competitie teams samenstellen van ongeveer gelijke sterkte, waarmee op zaterdag de wedstrijden worden gespeeld.
Er wordt 2x per week getraind en voor iedereen geldt in een reguliere trainingsweek: één training met je team en één training waarbij alle spelers gemixt gaan worden. De samenstelling van de groepen kan dan net zoals dit jaar worden gemaakt op basis van bijvoorbeeld geboortemaand, lengte of snelheid.

Het aantal trainingsmomenten, de ondergrond, de materialen, de trainers(staf) en oefenstof zijn voor alle spelers gelijk.

O10
Bij de O10 gaan we ook verder met het project Gelijke Kansen, maar met een aantal veranderingen ten opzichte van de O9. Het hierboven beschreven effect bij de O9 zien we bij de O10 alleen maar toenemen en versterken. De verschillen beginnen steeds groter te worden tussen spelers. Niet alleen het verschil in niveau/ontwikkeling, maar ook in focus en de wil om zo veel mogelijk te voetballen en beter te worden. In het seizoen 2023-2024 hadden we een splitsing van 2 groepen in de O10 en daar bestaan tussen de spelers nog steeds grote (in sommige teams onwenselijke) verschillen. Op het moment dat we 6 teams of meer in een leeftijdscategorie hebben, maken we een splitsing van 3 groepen.
We zullen binnen de verschillende groepen 'gelijkwaardige' teams samenstellen voor de wedstrijden, in plaats van teams met eenzelfde niveau qua voetbalvaardigheden. Met dit team speel je op zaterdag gedurende het seizoen.
Er wordt 2x per week getraind en voor iedereen geldt in een reguliere trainingsweek: één training met je team en één training waarbij er gemixt gaat worden met jouw groep in de betreffende leeftijdscategorie. Daarnaast zullen we elke eerste en derde dinsdag van de maand met alle spelers uit de O10 lichting gemixt trainen. Team overstijgend verenigen en het leren van en met elkaar in variabele weerstanden heeft bewezen positieve gevolgen voor alle spelers. De samenstelling van de groepen kan dan net zoals dit jaar worden gemaakt op basis van bijvoorbeeld geboortemaand, lengte of snelheid.

Het aantal trainingsmomenten, de ondergrond, de materialen, de trainers(staf) en oefenstof zijn voor alle spelers gelijk.


De aandacht vanuit het gehele voetbal voor het project ‘gelijke kansen’ is waardevol gebleken. Het heeft inzicht geboden in het waarom en de (on)mogelijkheden rondom selectie, teamindeling en talentherkenning- en ontwikkeling. Echter, met het delen van inzichten en de principes rondom het project, ontstonden er ook weer nieuwe vragen, aannames en veronderstellingen. De meest voorkomende aannames zijn:

Dit is gelijke kansen niet Dit is gelijke kansen wel
Een ideaal plaatje, welke in de praktijk niet realiseerbaar is. Een model waar een 3-tal basisprincipes uit voortkomen, welke voor iedere vereniging toepasbaar zijn binnen de eigen context en visie.
Gelijke kansen betekent ook een gelijke uitkomst! Gelijke Kansen staat voor gelijkheid in mogelijkheden die iedere jeugdspeler zou moeten kunnen krijgen. De uitkomst (als in hoe goed een speler/ster gaat worden) is niet te voorspellen en daarmee is voorzichtigheid geboden, vandaar ondere andere de gelijke mogelijkheden.
Niet meer mogen selecteren. Selecteren of beter gezegd het indelen van teams is en blijft een factor. Immers samen in een team een wedstrijdje kunnen spelen is onderdeel van de sport. Echter goed om hierbij rekening te houden met vele facetten, waaronder de grilligheid van ontwikkeling en daarmee ook nog eens de onvoorspelbaarheid van ontwikkeling. Andere facetten: geboortemaand, voetballeeftijd, biologische leeftijd, motivatie...


Uiteraard blijven we ook dit seizoen het project gelijke kansen ontwikkelen en evalueren.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!