Aanpak gelijke kansen

Aanpak gelijke kansen

'Gelijke kansen' bij AFC Quick 1890 O8, O9 en O10 in seizoen 2023-2024

Al een tijdje zijn we als AFC Quick 1890 bezig om de jeugdopleiding te verbeteren. Afgelopen seizoen zijn we bij de O8 en O9 gestart met de aanpak "Gelijke Kansen".
Voor komend seizoen gaan we naast de O8 en O9, ook de O10 indelen volgens het principe ‘gelijke kansen’, echter met een paar kleine aanpassingen. Met "gelijke kansen" bedoelen we dat we geen selectie- en niet-selectie-teams meer hebben, maar starten met gelijkwaardige teams. Rond deze leeftijd ervaren we dat spelers zich in korte tijd enorm kunnen ontwikkelen. Sommige spelers zitten al twee jaar op voetbal en lijken al ver in voetbalontwikkeling. Sommige spelers zitten er pas een paar maanden op en lijken nog niet zoveel te kunnen qua voetbaltechniek. Maar wanneer je deze spelers een half jaar later weer gaat bekijken dan zie je totaal andere spelers qua voetbalontwikkeling. Op deze leeftijd gaan selecteren, of beter gezegd déselecteren vinden we nog veel te vroeg.

Bij het project 'gelijken kansen' passen we de volgende uitgangspunten toe: 
  • We maken bewuste keuzes in teamsamenstelling. Hierbij wordt bijvoorbeeld meer rekening gehouden met factoren als de geboortemaand, de voetballeeftijd (hoe lang voetbalt een jeugdspeler al) en de mogelijk aanwezige fysieke voorsprong welke een vertekend beeld kan geven.
  • Kinderen worden niet ingedeeld op het niveau wat ze op dat moment laten zien. De spelers trainen bijvoorbeeld langer met en door elkaar. Tijdens de wedstrijden worden er 'gelijkmatige' teams samengesteld in plaats van teams met eenzelfde niveau qua voetbaltechniek. Team overstijgend verenigen en het leren van en met elkaar in variabele weerstanden heeft bewezen positieve gevolgen voor alle spelers.
  • Gelijkheid in het programma waarbij, ongeacht het team, alle spelers een training van dezelfde trainer(s) krijgen en met dezelfde inhoud.
  • Meer flexibele teamindelingen, zowel in trainingen als in wedstrijden, gedurende het seizoen.
  • Je hebt een vast team op zaterdag gedurende het seizoen
  • Iedereen traint twee keer. Eén training met je team en één training waarbij er gemixt gaat worden met de betreffende leeftijdscategorie. De mix kan dan bijvoorbeeld bestaan uit geboortemaand, lengte, voetbalontwikkeling.
  • Voor O10 wordt ipv allemaal gelijkwaardige teams een onderverdeling gemaakt in 2 groepen met gelijkwaardige teams. Dit op basis van de ervaringen opgedaan in het afgelopen seizoen

De aandacht vanuit het gehele voetbal voor het project ‘gelijke kansen’ is waardevol gebleken. Het heeft inzicht geboden in het waarom en de (on)mogelijkheden rondom selectie, teamindeling en talentherkenning- en ontwikkeling. Echter, met het delen van inzichten en de principes rondom het project, ontstonden er ook weer nieuwe vragen, aannames en veronderstellingen. De meest voorkomende aannames zijn:

Dit is gelijke kansen niet Dit is gelijke kansen wel
Een ideaal plaatje, welke in de praktijk niet realiseerbaar is. Een model waarin een 3-tal basisprincipes uit voortkomen, welke voor iedere vereniging toepasbaar zijn binnen de eigen context en visie. Inmiddels zijn er Nederland zo’n vijftig verenigingen hiermee in de praktijk aan de slag.
Gelijke kansen betekent ook een gelijke uitkomst! Gelijke Kansen staat voor gelijkheid in mogelijkheden die iedere jeugdspeler zou moeten kunnen krijgen. De uitkomst (als in hoe goed een speler/ster gaat worden) is niet te voorspellen en daarmee is voorzichtigheid geboden, vandaar ondere andere de gelijke mogelijkheden.
Niet meer mogen selecteren. Selecteren of beter gezegd het indelen van teams is en blijft een factor. Immers samen in een team een wedstrijdje kunnen spelen is onderdeel van de sport. Echter goed om hierbij rekening te houden met vele facetten, waaronder de grilligheid van ontwikkeling en daarmee ook nog eens de onvoorspelbaarheid van ontwikkeling. Hoe eerder er selectie
plaatsvindt hoe langer dus meer onvoorspelbaar de route is naar bijvoorbeeld een 1e elftal. Andere facetten: geboortemaand,
voetballeeftijd, biologische leeftijd, motivatie...


Uiteraard blijven we gedurende het seizoen het project gelijke kansen ontwikkelen en evalueren.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!